World Railways
New Page 1

RAILWAYS OF THE WORLD

AUSTRALIAN RAILWAYS - CAIRNS KURANDA RAILWAY - QUEENSLAND RAILWAYS COUNTRY LINK - CANBERRA HERITAGE RAILWAY - PUFFING BILLY RAILWAY VICTORIAN GOLDFIELDS RAILWAY - SEYMOUR TO BENALLA RAILWAY - 707 GROUP NORTH WILLIAMSTOWN RAILWAY MUSEUM

TASMANIA - DON RIVER RAILWAY - WEST COAST WILDERNESS RAILWAY
SHEFFIELD RAILWAY - HOBART TRANSPORT MUSEUM

NEW ZEALAND RAILWAYS - - AUCKLAND MUSEUM OF TRANSPORT - GLENBROOK RAILWAY MAINLINE STEAM AUCKLAND TO INVERCARGILL - PLAINS RAILWAY - PLEASANT POINT RAILWAY TAIERI GORGE RAILWAY - ARTHURS PASS RAILWAY - FERRYMEAD MUSEUM OF TRANSPORT

PERU RAILWAYS - PERURAIL - F.C.C.A. - CENTRAL RAILWAY - SOUTHERN RAILWAY
CUSCO AND SANTA ANA RAILWAY - HUANCAYO AND HUANCAVELICA RAILWAY YAURICOCHA - CERRO DE PASCO - ENAFER

ECUADOR RAILWAYS - FERROCARRILL ECUATORIANA
E.F.E. - E.N.F.E. - GUAYAQUIL & QUITO - QUITO & SAN LORENZO

IRELAND - IRISH RAIL - TRALEE AND BLENNERVILLE STEAM RAILWAY
ENGLAND - FFESTINIOG RAILWAY - GREAT ORME TRAMWAY - SCOTLAND

MOROCCO RAILWAYS - HARZER-SCHMALSPUR-BAHNEN
CZECH RAILWAYS - SLOVAK RAILWAYS - POLISH RAILWAYS - ROMANIAN RAILWAY

433.002 ON THE JESENIK BRANCH

This article is not fully finished yet and is still being written. A czech translation will follow at the end of the article.

Parní lokomotiva 433 002 "Matěj"

VALAŠSKÁ SPOLEČNOST HISTORICKÝCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL
DKV Valašské Meziříčí

--------------------------------------------------------------------------------

"Matějův" životopis

Lokomotiva 433.002 byla vyrobena začátkem března 1948 v ČKD Praha s výrobním číslem 2399 na základě objednávky ze 31.12.1946. Zkušební jízdu vykonala 6. března 1948 z Prahy Vršovic do Říčan a zpět. Maximální dosažená rychlost byla 75 km/hod. Téhož dne pak byla převzata pracovníky ČSD. Pokud jste velmi zvídaví, nabízíme Vám technický popis lokomotiv řady 433.0.

Jejím prvním působištěm bylo lokomotivní depo Košice. Koncem roku 1958 byla předisponována do Plešivce. Po pouhých dvou letech - v září 1960 je již vedena ve stavu lokomotivního depa Zvolen. 26.5.1966 při opravě v dílnách v České Lípě byla na lokomotivu dosazena dyšna Giesel. V roce 1973 opouští naše lokomotiva Slovensko a jejím novým domovem se stává lokomotivní depo Jihlava. V roce 1977 se stěhuje opět, tentokráte do lokomotivního depa Brno dolní. V pravidelném provozu byla lokomotiva do 29.9.1978, kdy byla převedena do zálohy. V roce 1981 je lokomotiva předána do PLD Šumperk, kde byla použita na vytápění. V roce 1982 byla navržena na zrušení a převedena na vytápěcí kotel. Provoz lokomotivy jako vytápěcího kotle byl ukončen 15.7.1983.

V této době končila životnost vytápěcího kotle K 729 upraveného z lokomotivy 534.0 v lokomotivním depu Valašské Meziříčí. Bylo proto rozhodnuto předisponovat lokomotivu 433.002 ze Šumperka do Valašského Meziříčí a provést opravu, tak, aby dále mohla sloužit jako vytápěcí kotel. V říjnu 1983 byla lokomotiva převezena do lokomotivního depa Valašské Meziříčí.

V roce 1984 se začalo uvažovat o znovuzprovoznění této lokomotivy. Po úspěšném jednání v ŽOS České Velenice byl vyvázán kotel a v květnu 1985 byl zaslán k opravě do Českých Velenic. Ve Valašském Meziříčí byly zahájeny práce na pojezdu lokomotivy. 22.10.1985 byla ve Velenicích ukončena oprava kotle a po jeho převezení do Valašského Meziříčí začaly práce na kompletaci lokomotivy. Na zprovoznění bylo pracovníky správkárny odpracováno přes 4 300 hodin. Řada dalších hodin byla zapálenými pracovníky lok. depa odpracována brigádnicky.

7.4.1986 mohlo být provedeno první zapálení ohně v topeništi a 16.4.1986 se uskutečnila zkušební jízda na trati Valašské Meziříčí - Kojetín z Valašského Meziříčí do Kunovic-Loučky a zpět. Této zkušební jízdy se zúčastnil i zkušební komisař ing. Jindřich Bek, jeden z nestorů parního provozu na našich tratích. Po odstranění drobných závad čekala lokomotivu ještě cesta do Vrůtek na zvážení, kam se lokomotiva vydala 23.4.1986.

Poprvé se lokomotiva 433.002 představila veřejnosti 1.5.1986 na výstavě lokomotiv v železniční stanici Valašské Meziříčí u příležitosti oslav 1. máje. První jízda pro veřejnost proběhla 9.5.1986 na trati z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm.

Od tohoto data se lokomotiva zúčastnila řady zvláštních jízd nejen na Valašsku, kde má nyní své domovské depo, ale i na jiných tratích naší republiky. Jako nejvýznamnější akci můžeme bezpochyby označit oslavy 150 let trati Olomouc - Praha. Samozřejmě, že nejezdila na hlavním tahu. Ten byl vyhrazen pro takové exponáty, jako je "Albatros" či "Mikádo", tedy typicky rychlíkové stroje. Jezdila na trati Olomouc - Krnov, pro kterou byla konstrukčně určena. Tedy doprava v kopcovitém terénu s méně únosným kolejovým svrškem. Dále můžeme zmínit oslavy v Šumperku, na trati Hanušovice - Staré Město. Naší lokomotivě ovšem nejsou neznámé ani trati na jižní Moravě (Břeclav - Lednice) či v severních Čechách (Chomutov - Vejprty, Karlovy Vary - Potůčky).Jako jednu z posledních akcí jmenujme 90 let trati Vsetín - Velké Karlovice, které se zúčastnila i olomoucká "Rosnička". Na závěr výčtu jízd vzpoměňme na jarní a mikulášské jízdy, které se v posledních letech staly již tradicí.

Další, nikoliv nevýznamnou kapitolou tohoto životopisu, je i účinkování v různých filmech a reportážích. Pravidelní sledovatelé Receptáře Přemka Podlahy si jistě vzpomenou na reportáž ze skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Tehdy Receptář vezla z "Valmezu" do Rožnova naše lokomotiva. Z kinematografické tvorby jmenujme např. Všichni dobří rodáci či Vlak dětství a naděje.

Lokomotiva 433.002 není ani nejrychlejší, ani nejtěžší, ani nejsilnější, nemá na svém kontě ani jiná nej, nicméně jedno prvenství jí nikdo upřít nemůže. V době platnosti jízdního řádu 1988/1989 byly zavedeny první pravidelné nostalgické vlaky v síti ČSD. Bylo to na trati z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a tyto vlaky vozila právě lokomotiva 433.002.

Co by to byla za jízda, kdy vlak je tažen parní lokomotivou a cestující sedí v soudobých vagónech . Proto je z DKV Valašské Meziříčí vypravována souprava složená z pěti vozů osobních a jednoho bufetového, které odpovídají celkovému dobovému zařazení. Jen pro zajímavost, bufetový vůz pochází ze začátku tohoto století a světlo zajišťovaly karbidové lampy.

Od 29.5.1994 bylo parním lokomotivám přiděleno nové označení - lokomotiva 433.002 má nyní číslo 997.014-6. Toto označení je nutné pro počítačovou evidenci. Ve skutečnosti jsou ale na lokomotivě stále tabulky s původním označením.

V únoru a březnu 1996 byla na lokomotivě provedena v DKV Valašské Meziříčí vyvazovací oprava a 20.3.1996 byla provedena zkušební jízda - opět jako před deseti lety, z Valašského Meziříčí do Kunovic-Loučky a zpět.

V prosinci 1999 propadly lokomotivě 433.002 kotelní zkoušky a lokomotiva tak byla vyřazena z provozu. Byla započata náročná rekonstrukce, která bude zřejmě v prosinci 2001 ukončena.

Během provozu lokomotivy byla provedena řada oprav. Některé závady se vyskytly i v průběhu zvláštních jízd, ale vždy se díky obětavosti a umu strojvedoucích z depa Valašské Meziříčí podařilo dojet.

Při ohlédnutí zpět se jeví znovuzprovoznění lokomotivy 433.002 jako malý zázrak. Podařilo se v době, kdy oficiální místa tomuto druhu aktivity příliš nepřály a kdy se počítalo s tím, že i provozní muzejní parní lokomotivy budou, po propadnutí kotlů, převedeny mezi neprovozní exponáty, předurčené k postávání v depozitářích, a veřejnosti budou předvedeny pouze při výstavách s železniční resp. dopravní tématikou.

17.12.1999 proběhla poslední jízda před propadnutím kotle a následnou opravou lokomotivy. Poté byla lokomotiva odstavena a započaly jednání o opravě kotle. V září 2000 začaly probíhat práce na vývazu kotle. 19.10.2000 byl nehodovým jeřábem kotel vyvázán a 20.10.2000 byl přepraven do ŽOS České Velenice. Oprava byla ukončena 20.9.2001. V říjnu a listopadu 2001 probíhaly práce na pojezdu lokomotivy a na opravě vypružení. Opravený kotel byl zavázán na začátku prosince 2001. Opětovné uvedení parní lokomotivy 433.002 do provozu se předpokládá v polovině března 2002.

V červenci 2008 se podařilo získat závazný příslib dodání přehřívačových kolen, vyráběných technologií tzv. zápustkového kování, bez nichž by už lokomotivu nebylo možno udržet v provozu delší dobu. Bude jich 100 ks, z toho je potřeba 60 ks. Zbylých 40 ks může být poskytnuto jinému spolku (Olomouc, Ostrava,...). Další opravou, bez níž může lokomotiva ze dne na den začít "stávkovat", je kompletní výměna vodních van - v ideálním případě jejich novostavba, v horším aspoň kompletní výměna plechů. Předběžná celková cena je cca 100.000,- Kč přičemž cca 70.000,- Kč padne na materiál a zbylých 30.000,- Kč na stříhání, ohýbání, sváření a ostatní práce. Obě tyto opravy jsou finančně velmi náročné a potřebné zdroje zatím nejsou zajištěny. Nezbývá než doufat, že budou brzy nalezeny a lokomotiva bez úhon dožije další tlakové zkoušky.

Updated : 2nd. May 2009